Uslovi za korisnike

Prava i obaveze profesionalnih prodavaca

Ukoliko ste profesionalni prodavac, a još uvek niste registrovani za tu delatnost, naša preporuka je da to učinite što pre! Ova stranica je osmišljena kao kratki vodič kroz temu profesionalnog bavljenja prodajom, na našem portalu - ali i van njega. Linkove ka dodatnim resursima koji se pominju u okviru teksta možete naći na dnu stranice.

Ko je profesionalni prodavac?

Profesionalni prodavac ste ukoliko Vam prodaja dobara ili usluga predstavlja stalan izvor prihoda iz meseca u mesec. U tom slučaju ste i u zakonskoj obavezi da se registrujete i odaberete pravnu formu kojom ćete biti predstavljeni na tržištu i pred zakonom.

Nasuprot tome - ako tu i tamo prodajete poneku ličnu stvar: loptu, patike, ili drugu polovnu robu u manjem obimu, onda niste profesionalni prodavac.

Kako se registrovati?

Ako se prepoznajete u prvoj grupi, preporučujemo da se registrujete Agenciji za Privredne Registre, popunjavanjem jedinstvene registracione prijave. Možete se registrovati kao preduzetnik ili kao privredno društvo.

Ukoliko odaberete preduzetničku formu, biće Vam potrebno poslovno ime, dokumentacija poput dokaza o identitetu preduzetnika, popunjena registraciona prijava i uplata odgovarajuće takse. Ako se odlučite za privredno društvo, trebaće Vam overen osnivački akt i uplaćen osnivački kapital. Više detalja o obe pravne forme i samom procesu registrovanja pronađite u sekciji Dodatni resursi i linkovi.

Prilikom registracije ćete izabrati i šifru delatnosti. Najčešće će to biti “Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta”, ali niste u obavezi da baš to navedete kao pretežnu delatnost. Nezavisno od toga da li se registrujete kao preduzetnik ili kao privredno društvo, neophodno je da otvorite poseban račun kod banke i prijavite se nadležnoj filijali Poreske uprave.

Prednosti statusa profesionalnog prodavca

Prednosti koje su na našoj platformi za oglašavanje rezervisane samo za preduzetnike i privredna društva su:

 • Postavljanje oglasa sa stanjem NOVO
 • Oglašavanje u svim grupama sekcije Usluge
 • Oglašavanje u kategoriji Oprema u Zdravstvu
 • Oglašavanje u grupi Veterinarska Oprema
 • Oglašavanje u grupi Hrana za kućne ljubimce

Profesionalni prodavci koji su registrovani kao pravna lica na našoj platformi postavljanjem svojih oglasa rade i na izgradnji svog sopstvenog brenda, budući da kupci mogu svaku prodaju da asociraju sa njihovim biznisom.

Takođe, za malu privredu na našoj platformi postoji i posebno osmišljen program koji nudi jednostavnije rezervisanje reklamne kampanje, napravljeno po meri Vašeg biznisa.

Obaveze profesionalnog prodavca

Što se tiče obaveza, one se odnose na uže poslovanje preduzetnika i privrednih društava i prvenstveno su izlistane u zakonima:

Naša preporuka za sve profesionalne prodavce je da se dobro upoznaju sa ova četiri zakona, jer vam to može biti od velike koristi.

Izdvajamo za Vas neke od osnovnih obaveza koje se tiču registrovanih preduzetnika i privrednih društava:

Izdavanje računa - kako domaćim kupcima, tako i strancima. Račun izdajete bilo u fizičkom obliku, bilo elektronski, a pečat nije neophodan. Uz račun, kupcu ste dužni da izdate i otpremnicu sa podacima o kupcu, prodavcu, robi i potpisima kupca, prodavca i prevoznika.

Takođe, uz račun ide i jednostrani raskid ugovora, na osnovu kog kupac može vratiti kupljenu stvar u roku od 14 dana od obavljene kupovine nezavisno od osnova. Ukoliko se radi o povraćaju po osnovu nesaobraznosti, prodavac je u obavezi da snosi troškove prevoza robe. Ako je u pitanju neki drugi osnov povraćaja, kupac snosi troškove transporta.

Ukoliko Vaš godišnji promet prevazilazi 8 miliona dinara, onda ste u obavezi biti u sistemu PDV. Ta obaveza je univerzalna, nezavisno od toga da li se radi o privrednom društvu, ili o preduzetniku. Zanimljivost: Ukoliko se kupoprodaja roba ili usluga obavlja sa klijentom iz inostranstva, onda je ta kupoprodaja oslobođena PDV-a.

Ukoliko sami isporučujete robu koju prodajete, morate koristiti fiskalnu kasu. Ukoliko je šaljete kurirskom službom, onda ne postoji takva obaveza.

Morate voditi poslovne knjige, jer ne možete biti paušalno oporezovani. Takođe, morate voditi i posebnu knjigu prometa na KEP (knjiga evidencije prometa) obrascu, koja se vodi u elektronskoj formi. S tim u vezi dužni ste i prijaviti fizičku adresu nadležnim organima, kako bi ovi mogli obaviti uvid u pomenutu knjigu.

Dodatni resursi i linkovi

Objašnjenje postupaka registracije preduzetnika i privrednog društva možete do detalja pročitati na sledeće dve stranice:

Agencija za Privredne Registre:

Video materijali:

Polisa o poštovanju privatnosti

Dobro došli!

Kada koristite portal ili mobilnu aplikaciju PijacaŠabac, može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod imenom GDPR (General Data Protection Regulation).

Vaša privatnost je važna. Zato Vam savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se.

Na ovoj stranici saznaćete:

 • Koje tipove ličnih podataka prikupljamo
 • U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke
 • Kako koristimo Vaše lične podatke
 • U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima
 • Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo
 • Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa Vašim ličnim podacima
 • Šta se dešava u slučaju promene ove polise

Koje tipove ličnih podataka prikupljamo

Kako bismo Vam pružali usluge u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja PijacaŠabac, kao i obezbedili udobno i bezbedno korišćenje PijacaŠabac, prikupljamo tri osnovna tipa podataka.

Podaci koje nam direktno ostavite

Ovo su podaci koje nam ostavljate kada kreirate korisnički nalog na PijacaŠabac i kada postavljate oglas na PijacaŠabac. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke poput: imena i prezimena, e-mail adrese i broja telefona, te opisa i fotografija predmeta koji želite da prodate.

Podaci koje prikupljamo Vašim korišćenjem PijacaŠabac

Podaci o načinu na koji koristite PijacaŠabac

Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o tome koje ste sve oglase postavili na PijacaŠabac, koje ste ključne reči koristili za pretraživanje oglasa, koje ste oglase promovisali putem usluga za promocije oglasa, te koje ste druge korisnike PijacaŠabac kontaktirali putem sistema za razmenu poruka unutar PijacaŠabac. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi tekstualne konverzacije sa drugim korisnicima koje ste realizovali putem sistema za razmenu poruka unutar PijacaŠabac, kao i tekstualne konverzacije sa administracijom PijacaŠabac realizovane putem kontakt forme. Takođe, možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o ocenama koje ste dali drugim korisnicima PijacaŠabac, podatke o korisnicima koje ste dodali u Adresar unutar PijacaŠabac, te podatke o oglasima koje ste dodali na listu oglasa koje pratite.

Podaci o Vašim uređajima

Tokom korišćenja PijacaŠabac, možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate PijacaŠabac. Ovi podaci mogu uključiti marku i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, te podatke o internet mreži sa koje pristupate PijacaŠabac.

Podaci o Vašoj lokaciji

Tokom korišćenja PijacaŠabac, možemo prikupiti i obraditi podatke o Vašoj lokaciji, putem tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor Vašeg mobilnog telefona.

Cookie-ji i druge slične tehnologije

Kada pristupate PijacaŠabac, možemo iskoristiti tehnologiju Cookie-ja i druge slične tehnologije da bismo identifikovali Vaš internet pretraživač, odnosno da bismo Vam prikazali reklame. Korišćenje PijacaŠabac može rezultovati automatskim čuvanjem određenih podataka na Vašem uređaju, poput Cookie-ja i aplikativnih cache podataka potrebnih za komfornije korišćenje PijacaŠabac.

Podaci koje nam ostavite prilikom plaćanja usluga promocija oglasa

Kada koristite plaćene usluge promocija oglasa na PijacaŠabac, možemo sačuvati podatke o Vašim uplatama ka PijacaŠabac kao što su referenca transakcije, naziv Vaše banke, broj tekućeg računa i slično. Ako koristite plaćanje putem SMS poruka, možemo sačuvati Vaš broj telefona.

U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke

PijacaŠabac Vaše lične podatke može prikupljati i obrađivati u različite svrhe. Sve u daljem tekstu pomenute svrhe su naša zakonska obaveza (npr. identifikacija) ili ugovorna obaveza ka korisnicima, proistekla iz Pravila i uslova korišćenja PijacaŠabac (koja regulušu pružanje željenih usluga informacionog društva korisnicima i ostvarivanje naših legitimnih interesa).

Identifikacija korisnika

Identifikacija korisnika PijacaŠabac u smislu korisničkog naloga potrebna je zarad obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja određenih funkcija PijacaŠabac, poput postavljanja oglasa i konverzacija sa drugim korisnicima putem sistema za razmenu poruka unutar PijacaŠabac. U našem slučaju, identifikacija podrazumeva prikupljanje podataka o IP adresi korisnika, što je zakonska obaveza po članu 16. Zakona o elektronskoj trgovini. U slučaju da se korišćenjem PijacaŠabac izvrši krivično delo, identifikacija korisnika štiti oštećenu stranu, pomaže izvršnim državnim organima u identifikaciji počinioca, odnosno može pomoći u rešavanju građanskih sporova.

Pružanje usluga informacionog društva (emitovanje i arhiviranje oglasa, kontakt sa drugim korisnicima)

Prikupljanje podataka o predmetima koji se oglašavaju na PijacaŠabac, na primer opisa i fotografija predmeta, potrebno je zarad nesmetanog funkcionasanja PijacaŠabac i postojanja elementarnih uslova za pružanje osnovne usluge koju PijacaŠabac nudi korisnicima.

Kako bi osnovna usluga koju PijacaŠabac nudi svojim korisnicima bila kvalitetna i besplatna, potrebno je prikupljanje podataka koji omogućavaju rad svih funkcija PijacaŠabac, npr. postavljanja i pretrage oglasa, konverzacija sa drugim korisnicima putem sistema za razmenu poruka unutar PijacaŠabac, automatskog pamćenja lozinke za PijacaŠabac korisnički nalog u Vašem internet pretraživaču, itd. Budući da je osnovna usluga koju nudi svojim korisnicima besplatna, PijacaŠabac prihoduje od reklama koje prikazuje korisnicima, a za čije prikazivanje se mogu koristiti podaci o lokaciji korisnika, kao i Cookie-ji i druge srodne tehnologije koje pomažu u identifikaciji internet pretraživača korisnika.

Realizacija ponuda partnerskih kompanija

PijacaŠabac svojim korisnicima može ponuditi kupovinu proizvoda i usluga partnerskih kompanija po privilegovanim uslovima. Da biste preko PijacaŠabac ostvarili pravo na privilegovane uslove pri kupovini takvih proizvoda i usluga, možemo od Vas zatražiti izričiti pristanak da Vaše lične podatke, poput imena, broja telefona i e-mail adrese, prosledimo partnerskim kompanijama.

Profilisanje korisnika

Budući da je osnovna usluga koju nudi svojim korisnicima besplatna, PijacaŠabac prihoduje od reklama koje prikazuje korisnicima. Podaci koje prikupljamo korišćenjem PijacaŠabac, primera radi podaci o tome koje kategorije i grupe na PijacaŠabac korisnici posećuju i koje oglase pregledaju, mogu nam pomoći da im prikažemo kvalitetnije i relevantnije reklame.

Kako koristimo Vaše lične podatke

PijacaŠabac podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju pružanja usluga informacionog društva, zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti.

Primera radi, podaci o predmetu koji oglašavate preko PijacaŠabac nam pomažu da sprečimo objavljivanje neprimerenog i eksplicitnog sadržaja, odnosno da sprečimo oglašavanje nezakonite robe i usluga. Podaci iz tekstualnih konverzacija sa administracijom PijacaŠabac koje ste realizovali putem kontakt forme, pomažu nam da uvedemo nove i poboljšamo postojeće funkcionalnosti.

Tekstualne konverzacije sa drugim korisnicima koje ste realizovali putem sistema za razmenu poruka unutar PijacaŠabac nam pomažu da sprečimo izvršenje krivičnih dela korišćenjem PijacaŠabac, da pomognemo državnim organima u identifikaciji počinioca krivičnih dela, odnosno mogu pomoći u rešavanju građanskih sporova. Vaše identifikacione podatke možemo dostaviti nadležnom državnom organu samo po ispravno formulisanom nalogu.

U određenim slučajevima koji proističu iz Pravila i uslova korišćenja PijacaŠabac, može doći do automatskog donošenja odluka na osnovu Vaših podataka, odnosno automatske obrade podataka. Primera radi, ukoliko korisnik postavlja veliki broj oglasa odjednom, postavlja oglase neprimerene sadržine, postavlja oglase u pogrešnu kategoriju i grupu, odnosno porukama ili na drugi način uznemirava druge korisnike, bezbednosni softverski mehanizmi mogu automatski blokirati njegov korisnički nalog, premestiti njegov oglas u odgovarajuću kategoriju i grupu, ili preduzeti neku drugu meru.

Vaše lične podatke PijacaŠabac čuva u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama, poput AES enkripcije podataka na serveru i SSL enkripcije komunikacije Vašeg internet pretraživača sa serverima. Pristup Vašim podacima i njhovu obradu poveravamo isključivo našim zaposlenima koji su prošli adekvatnu obuku. PijacaŠabac kontinuirano sprovodi mere zaštite bezbednosti Vaših ličnih podataka, koje obuhvataju savremene radne procese, korišćenje savremenih bezbednosnih tehnologija, te mere fizičke bezbednosti servera i druge opreme.

Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga korisnicima, tj. izvršenje naše ugovorne obaveze iz Pravila i uslova korišćenja PijacaŠabac. Konkretno, Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok ste registrovani korisnik PijacaŠabac, odnosno dok nam ne podnesete zahtev za brisanje Vašeg korisničkog naloga i ličnih podataka. Nakon podnošenja ovakvog zahteva, imamo zakonsku obavezu da određene podatke, na primer identifikaciju, čuvamo 30 dana pre konačnog brisanja.

Za prikupljanje i obradu bilo kojih podataka u bilo koju svrhu koja nije obrađena ovom polisom, PijacaŠabac će obavezno tražiti Vaš izričiti pristanak, odnosno postupati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima

PijacaŠabac može podeliti Vaše identifikacione podatke sa trećim licima u slučajevima:

 • Vašeg izričitog pristanka, na primer u slučaju da želite da iskoristite ponudu partnerske kompanije.
 • Po ispravno formulisanom nalogu nadležnog državnog organa.
 • Kada je to neophodno radi ispunjenja naše ugovorne obaveze ka Vama, odnosno radi poštovanja Pravila i uslova korišćenja PijacaŠabac.

Određene podatke, na osnovu Vašeg izričitog pristanka koji dajete prihvatanjem Pravila i uslova korišćenja PijacaŠabac prilikom registracije ili naknadno, možemo automatski podeliti sa specijalizovanim tehnološkim partnerima - suobrađivačima podataka. Ovo su partneri od poverenja, koji nam pomažu da ostvarimo legitimne poslovne interese i unapredimo usluge koje PijacaŠabac nudi korisnicima. Ove kompanije primenjuju adekvatne mere bezbednosti, a podatke će prihvatati i obrađivati na osnovu ugovora sa PijacaŠabac i u skladu sa ovom polisom. To mogu biti:

 • Hosting provajderi, koji obezbeđuju rad servera PijacaŠabac, poput kompanije Mainstream d.o.o iz Beograda.
 • Partnerske softverske kompanije, poput kompanije NIRI d.o.o iz Niša, koja izrađuje napredna softverska rešenja za predlaganje kategorije i grupe prilikom postavljanja oglasa na PijacaŠabac od strane korisnika.
 • Partnerske analitičke kompanije, poput kompanije Gemius d.o.o iz Beograda, koja vrši analizu posećenosti internet portala u Srbiji.
 • Ad-serving kompanije, koje izrađuju softverska rešenja za plasiranje reklama na internet portalima, poput kompanija Google LLC iz SAD i Gemius SA iz Poljske.
 • Oglašivačke mreže, koje upravljavaju platformama za automatizovani zakup i prikazivanje reklama na internet portalima, poput kompanija Google LLC iz SAD, ConnectAd iz SAD i Criteo iz Francuske.
 • Kompanije od kojih prikupljamo javno dostupne podatke i e-mail adrese prilikom social logina (kreiranja korisničkih naloga i korisničkog logovanja preko društvenih mreža) i sa kojima navedene i slične podatke i e-mail adrese delimo, poput kompanija Facebook iz SAD, Apple iz SAD, Google iz SAD i Googleovih podružnica širom sveta.

Može se dogoditi da određene podatke, u depersonalizovanoj formi koja garantuje apsolutnu anonimnost, tj. garantuje da nije moguća Vaša lična identifikacija, podelimo sa partnerima poput marketinških agencija i oglašivača, ili sa generalnom javnošću. Primera radi, možemo javno objaviti istraživanja tržišta, te izveštaje o trendovima korišćenja naših usluga ili generalnim trendovima trgovine preko Interneta.

Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve Vaše lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U svakom trenutku, imate pravo da izmenite Vaše podatke koji su netačni, kao i da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu vaših podataka. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete zahtev za brisanje Vaših ličnih podataka. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje Vaših podataka mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

U svakom trenutku, imate pravo na pristup informacijama o svim svrhama prikupljanja i obrade podataka na PijacaŠabac (ova polisa).

U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka koja može da predstavlja rizik po Vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja.

U slučaju da smatrate da je neko od Vaših prava ugroženo, možete podneti pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Ukoliko ste registrovani korisnik PijacaŠabac, pristup svojim podacima možete imati putem opcije “Moji podaci” koja se nalazi u “Moj pš” meniju na PijacaŠabac (da biste pristupili ovoj opciji, potrebno je da se ulogujete na svoj PijacaŠabac korisnički nalog).

Zahtev da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, možete podneti putem opcije “Moji podaci” koja se nalazi u “Moj pš” meniju na PijacaŠabac (da biste pristupili ovoj opciji, potrebno je da se ulogujete na svoj PijacaŠabac korisnički nalog).

Obrađivač Vaših podataka je Pijaca Šabac, marketinška agencija u vlasništvu osnivača i vlasnika PijacaŠabac, sa sedištem u Štitaru.

Ovlašćena osoba za zaštitu privatnosti i podataka u PijacaŠabac je , preduzetnik Dražen Peurača. Kontakt: info@pijacasabac.rs

Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa Vašim ličnim podacima

U slučaju da imate bilo kakvo pitanje o zaštiti Vaše privatnosti na PijacaŠabac, kao i o načinu skupljanja i obrade Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nam se obratite preko kontakt forme.

Kada PijacaŠabac otvarate sa računara, kontakt formu uvek možete pronaći u donjem desnom uglu. Kružnog je oblika, sa tekstom “Predlog, Problem, Kontakt”.

Ukoliko PijacaŠabac otvarate preko mobilnog telefona, kontakt formu možete pronaći u meniju “Moj pš”, opcija “Pomoć i kontakt”.

Šta se dešava u slučaju promene ove polise

Ova polisa je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, PijacaŠabac će sve korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, na primer putem e-maila ili jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene ove polise budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja PijacaŠabac. U slučaju promena ove polise, sve ranije verzije biće javno dostupne u arhivi.

ZAHTEVI ZA KORISNIKE SAJTA

1
Proizvođači, predstavite se jasno i pregledno
Obavezno je napisati i predstaviti: - ime proizvodnje; - o načinu proizvodnje i poreklu; - šta prodajete SA CENOM; - minimum dostave; - SLIKE
3
Post nije u vezi sa sajtom/ne doprinosi kvalitetu
Nećemo odobriti: - Postove koji nemaju veze ni sa jednom od ponudjenih kategorija, poručivanjem proizvoda, pohvalama ili kritikama upućenim članovima sajta - Postove sa privatnih profila koji se ne mogu videti na našoj stranici - Postove koji sadržinski ne doprinose kvalitetu
4
Napravite razmak između objavljivanja
Nećemo odobriti uzastopne objave koje su istog sadržaja ili ukoliko ih objavljujete češće od dva puta nedeljno.
7
Budite fini
Nećemo odobravati objave i brisaćemo komentare koji vređaju, šire govor mržnje, bes i negativnu energiju, kao i ukoliko su na nefer način usmereni protiv proizvođača (jednog ili više njih).
8
Hvala vam na savetu
Vaše sugestije su zabeležene, ali ih nećemo objaviti na grupi jer često izazovu duge, nepotrebne polemike. Nemojte ovo shvatati lično.
9
Cene proizvoda
Cene proizvoda formiraju proizvođači i, osim u slučaju da je predmet objave konsultacija sa kupcima oko cene, molimo da se uzdržite od komentarisanja cena proizvoda.
10
Administriranje 
Članovi koji ne poštuju prethodno navedena pravila, napadaju druge članove grupe i pokazuju nepoštovanje, neće biti tolerisani i biće izbačeni 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ako nastavite da  koristite ovaj sajt pokazujete da se slažete sa upotrebom kolačića.
Informacije o kolačićima možete pogledati ovde.